யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக ! இவ்வையகம் !!

Saturday, January 17, 2009

Look At Things As They Can Be

Your range of available choices right now has no limits. The only limits you have are in your mind.

You've got it in you to succeed. Just make up your mind and stick with it.

You weren't born with any limits on your powers or any set limits to your capacity.

At any moment, you have more possibilities than you can act upon.

Imagine your possibilities and your vision expands.

Capture your dreams in your mind and your life becomes full.

Reach out and touch the limits of your being in your mind.

You can, because you think you can.


--Unknown...

====================================================================

சமீபத்தில், நான் மிகவும் ரசித்தது.....வாழ்க்கையை சுலபமாக்கிக் கொள்ளும் உத்தி ! :)

4 comments:

கே.ரவிஷங்கர் said...

செமியா,

உங்கள் பாட்டைப் பற்றி நான் உங்கள்
பாட்டு வலையில் மறு மொழிப் போட்டுள்ளேன். படித்து பதில் போடவும்.

வாழத்துக்கள்!

Sowmya said...

ரவிஷங்கர்,

வணக்கம் ! உங்களின் மறுமொழிக்கான பதில் மொழியை நான் என் பாடல் வலைப் பூவில் பதித்துள்ளேன்..

நன்றி :)

Kumar said...

அடடா, எவ்வளவு சுலபமான வழியைக் காட்டி விட்டீர்கள்!

ஒன்று கவனித்தீர்களா,முக்கியமான கட்டங்களில் மாட்டி வழி தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இது போன்றவை எதுவுமே நினைவுக்கு வருவதில்லை.

எல்லா கஷ்டமும் பட்டு முடிந்து அப்பாடான்னு உட்கார்ந்ததும் கண்டிப்பா தோனும்.

சரியான சமயத்தில் இதைக் கையாள முடிந்தால்...வானமே எல்லை.

நினைவூட்டியதற்கு நன்றி.

Sowmya said...

Kumar,

Nandri :)