யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக ! இவ்வையகம் !!

Monday, February 2, 2009

வளரும் விஞ்(ஞானி) !

போகத்தில் யோகம் - ஓர் அலசல்


மனை துறந்து கான் புக்கு உடல் வளைத்து பரம்பொருளை தியானித்து தவம் செய்வோன் யோகி... கொண்டவள் கைப்பிடித்து, மனதில் இடம் பிடித்து, முலைகள் முகம் பதித்து மடியில் தான் கிடந்தது மனையறம் தான் படந்து வாழ்வோன் போகி.... அதுவும் ஒரு வகையில் யோகமே..... பக்திக்கு இடமிருந்தால் முக்திக்கு வழியுண்டு...... யார் மேல் பக்தி? அடுத்தவனையும் நானாக, எனக்குள் ஓர் அங்கமென பாவனை செய்து சம பாவம் கொண்டு பரிபக்குவம் அடைதல் ஒரு வகை..... அது பாவச்பந்தனம் எனப்படும்...... அதனினும் மேலாம் நிலை ஒன்றுண்டு..... அவனுக்கு/அவளுக்கு உள்ளே இறைவன்.... நான் நீசன்..... அவனுக்கு - இறைவனுக்கு தொண்டு செய்கிறதாய் பாவித்து பிறர்க்கு தொண்டு செய்தல் இவ்வகை..... இது "நைச்சியம்" எனப்படும்.......... முந்தையதில் அகந்தைக்கு இடம் உண்டு..... வரலாம்..... வாய்ப்புண்டு..... பிந்தையதில் அகந்தை என்ற பேச்சே கிடையாது...... மனைவி அணைப்பில் மாயவனை பார்த்தால் என்ன? அங்ஙனம் ஒரு இல்லறத்தான் நினைப்பானேனில், அவனுக்கு கோயில் குளம் தேவையில்லை....... அத்தகைய மேலாம் இல்லறம் முக்திக்கு முதல் படி....... தன் சுகத்துக்காக தன் துணையை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் உடல் அனுபவ வெறி இருந்தால் இது நடக்காது..... மனைவியை இவனும், கொண்டவனை அவளும் பக்தியோடு அணைந்தால்? அது பூரண ஒப்புதல்..... ஒப்படைத்தல்..... பரிபூரண நம்பிக்கையும் காதலும் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் சங்கம சங்கீதம்..... ஆத்மாவின் ஆனந்த ராகம்...... அதற்கு சரீரம் தாளம் மட்டும் போடும் அனுபவ கச்சேரி..... உள்ளக்குடம் உடைந்த கணம் உணர்வுகள் ஊற்றெடுக்க, அன்பு ஆறாக, நீ - நான் வேற்றுமை நீறாக, பாசம் பிரவகிக்க, அண்மைக்கு அர்த்தமின்றி, அனுபவிப்பவனுமில்லை, அனுபவிக்கப்படுபவளும் இல்லையென்றாகி அனுபவமே மிஞ்சும் நிலை.......
முக்தி என்றால் என்ன? இறைவனும் பக்தனும் இரண்டேன்ற நிலை பொய், ஒரே இறை நிலை தானே முக்தி? முக்திக்கு முதல் படி இங்கே ஆரம்பம்..... துணைக்குள் தேவனை கண்டால், துணையின்றியும் அடையலாம்..... இதிலே இயலாமை- இறைவனை காட்டாது...... உடலெடுத்து வந்த போதே உடனிருந்தும் உணராதவன், உருவமிலாப்பெருநிலையை ஒருநாளும் உணரான்..... இறைவனின் உருவம் இதோ உன்னுடன்..... கோயில் கற்சிலை முன் கும்பிட்டு நின்றவனே! கொண்ட பொற்சிலை பரமாத்மா வாழுமிடம்..... போகமும் யோகமும் ஒருசேர உனக்களித்து இகத்துக்கும் பரத்துக்கும் பெருந்துணையாய் வந்தது - நீ கல்லில் தேடும் இறைவன்........ போகியே, விழித்தெழு..... இன்றிரவே உன் யோக சாதனம் தொடங்கட்டும்..... மனை துறந்து கான் புக்கு உடல் வளைத்து பரம்பொருளை தியானித்து தவம் செய்வோன் யோகி... கவலை கொள்ளாதே...... நீயும் யோகி தான்...... நீ விரும்பினால்...... இன்னும் எதற்காக காத்திருக்கிறாய்? மானிட வர்க்கத்தை வளர்த்து விடு...... நீயும் முக்தி அடை...... :)

பதிவர் : புவனேஷ்வர்

10 comments:

sk said...

//முந்தையதில் அகந்தைக்கு இடம் உண்டு..... வரலாம்..... வாய்ப்புண்டு..... பிந்தையதில் அகந்தை என்ற பேச்சே கிடையாது....//
I am afraid i cant agree with this observation, especially the latter portion of it. While in the second form of attitude, what essentially happens is one essentially represses his ego. And anything that is repressed finds ways to express itself in more uglier terms. Just like repressed sex. In fact, there is a high chance that ego might be well-hidden under the mask of "self-sacrifice" and a moral righteousness resulting from that.

//அண்மைக்கு அர்த்தமின்றி, அனுபவிப்பவனுமில்லை, அனுபவிக்கப்படுபவளும் இல்லையென்றாகி அனுபவமே மிஞ்சும் நிலை.......//
Sounds so nice, but still i have regarding this quest for losing one's ego.

Bhuvaneshwar said...

Dear sk,
Naichiyam is not about repressed ego.
You do not repress something that's absent! Naichiya bhaavam arises when ego has been abolishes/wiped out through ephemeral devotion and a state has been reached where one sees God in everything. So where does the question of repression arise?
You might argue that such a state is very difficult for ordinary mortals and only Gnanis might achieve it. Well, they achieve that state through devotion and love for God.
I recommended the same bhaava - dhaasa bhaavam for ppl towards their spouses, for one naturally loves his wife/her husband.... So take it as a first step towards God....
Why not a child/parent? The answer is obvious..... Complete surrender by "all means" is what I emphasised.
I never meant you make a conscious attempt for blissful sex, if you might like it that way.... It should happen..... It just happens without one realising it! Because it stems out of love.... Such a sexual union would not have lust in it.. A supreme and sublime expression of selfless love, culminating in a state where there's nothing more to be given..

Perfection is attained not when there is no longer anything to add but there is no longer anything to take away when a body has been stripped down to its nakedness.
- Antoine de Saint Exupéry in his book Wind, sand and stars...

sk said...

//I recommended the same bhaava - dhaasa bhaavam for ppl towards their spouses, for one naturally loves his wife/her husband.... So take it as a first step towards God....
Why not a child/parent?//
I believe i can understand you here. Also, this is what probably the Hindu ashram system has in mind when it prescribes the four stages: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasa. You start from loving oneself, then love ur spouse, love extended family and finally reach a stage where you love the world. All that i am saying is all such attitude if imposed essentially drives ur ego into hiding. All the love that you refer to, in my opinion, should spring from inside. It cannot be made to happen just by making oneself assume a specific (dhaasa) attitude towards wife/god for that matter. When the other (wife/god) doesnt meet your expectations, your hidden ego WILL be hurt. But you would still go on doing the same assuming complete surrender is possible.

Well there are, again, two basic possible ways of reaching the state you say: one is through heart and another through the mind. If it is through the heart, you SHOULD HAVE ABSOLUTE FAITH in the other, only then complete surrender is possible. But absolute faith is impossible if you have even a shred of doubt. I think i ll better stop with this. It s getting too long ;)

Bhuvaneshwar said...

//All the love that you refer to, in my opinion, should spring from inside//

Exactly. Did I contradict that? That is a way of restating my point.

//When the other (wife/god) doesnt meet your expectations, your hidden ego WILL be hurt//

I am speaking of selfless love, where there are no expectations.

//But absolute faith is impossible if you have even a shred of doubt//

True indeed. But where did I say you can have a shred of doubt and still be absolutely faithful?

Dear SK,
All the points you are making are prerequisites to what I describe.

you speak of expectations. At the very outset, I have ruled it out! //தன் சுகத்துக்காக தன் துணையை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் உடல் அனுபவ வெறி இருந்தால் இது நடக்காது//

There are more than one ways I can find ways of saying this is not possible because of this hurdle. I know this fully well. Had this been so easy, we would not be seeing half as many breakups...... I wrote it because it is in a way terribly difficult.... especially for a man to shed his ego... It is easier and effective if heart does the stripping than head/mind.

Hey, Hold on! Don't you think the women for generations (not our generation, you are 28) have been able to do it? They were trained/forced/coerced/frightened/taught into doing this....... It was a one way affair.... I just wanted it to be reciprocated.

Especially in today's age where in the name of feminism, women too are stroking their egos far too often than needed. Males had this curse and it was terrible enough. To add to the woes, if both are ego centered..... "Uruptaa maadiri thaan!"

Thats why I wrote this!

sk said...

@Bhuvaneshwar

feels good to have this discussion. ;) wish it was live one ;)anyways

//I am speaking of selfless love, where there are no expectations.//

//you speak of expectations. At the very outset, I have ruled it out!//

This is exactly where I have the problem. You cant eliminate expectations as long as you have memory. Neenga solra mathiri pananumnaa ghajni surya mathiri aanaa thaan undu. If you can, please read my post on love here (http://dreamz-unltd.blogspot.com/2007/03/poguthe-poguthe.html)

Mind keeps creating expectations/ comparisons as long as it is alive. I cannot see any way to keep expectations out of our lives. And I am yet to understand what people call selfless love. I believe relationships will be better if each one understands expectations and has th ability to take it lightly when they are not met. Probably this is wat love is all about.

In my humble opinion, words like selfless love/egolessness are mere bullshit. Really sorry if that was hurting. Hope to hear more from you ;)

Bhuvaneshwar said...

Mind creates expectations...... yes... it does......
Human mind is a boon and a bane.....
It does not know it's own nature.....
It will only know what it thinks is not it self.... that is why you 'want' something...
It fails to realize the unity of universe where oneness with God Glares.
I was speaking of Moksham... and was saying of thaambathyam leading to moksham.... Moksham is a state of dissolving the mind.... there would not be this mind.....

Selfless love is not something you attempt to give. Mind canot order that action. Heart prompts and after you do it, mind learns "oh, this is possiblee!!"

Obviously the soul/heart wants/craved for that... but the mind is reluctant... because of the fear of the unknown... when "I" dont exist.... Yenna aagumo. yethaagumo.... That is wahat Vedam describes as "Mahatbhayam". Out of this came Heaven, hell etc.....
So SK.... you are right... mind will create expectations.... find a way of putting that aside.... Path of Yogam is not a flower bed... that's I tried to spice it up for people like you....

It is your mind that calls my argument bullshit! Because it has seen my argument as a roadblock to knowing itself. So... In that way, I am extremely happy you called my argument bullshit!

BTW, Bullshit naa avlo kevalama? To me, not..... Please read Bhagvat Gita Chapter 5, verse 18

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah

Then bull shit will not be used to mean offensive!

Regards,
Bhuvaneshwar!

sk said...

//It fails to realize the unity of universe where oneness with God Glares. I was speaking of Moksham... and was saying of thaambathyam leading to moksham.... Moksham is a state of dissolving the mind.... there would not be this mind.....//
Btw are you referring to orgasm/sthg related? Again all this concept of moksham passed over for generations n generations have acquired the appearance of being true, just because it has lived so long. All that i am doing is just to question whether it s true? Moksham to me sounds too hollow, too escapist. Why destroy one's self (what that thing called self is another major useless question ;) anyway)? Mind is the one which reminds you of your existence: that which is around you. And that knowledge of reality as you see it makes you uncomfortable, so escape to a different world.

//Selfless love is not something you attempt to give. Mind canot order that action. Heart prompts and after you do it, mind learns "oh, this is possiblee!!"//
To me, mind and heart are not too different. Probably the same. I say "Heart is that part of the mind where memory has failed." Btw regarding selfless love, i really doubt if it exists. I think Sowmya had said sthg much clearly on this in her post on sacrifice.

//Path of Yogam is not a flower bed... that's I tried to spice it up for people like you....//
Thanks for ur kindness. I do agree in parts with your views on having a different attitude towards sex.

//It is your mind that calls my argument bullshit! Because it has seen my argument as a roadblock to knowing itself. So... In that way, I am extremely happy you called my argument bullshit!//
Well that was too kind. Anyway, the mind/heart dichotomy is something i cannot understand. To me, mind exists as long as you are alive. Mind is just a collection of memories with intricate connections among themselves. It will be there as long as brain exists. As long as the external stimuli causes neuron synapses to fire and make connections with other neurons. Then this implies being mindless is being braindead. I would like to differentiate this with what they call alertness/awareness. Mind will exist for life at least as a faculty just like your eyesight/sense of touch. Awareness is about what you do with your mind tells you. It will be better if we have the computer analogy here. Awareness is about a proper working central processor which processes the inputs from memory and provides an 'informed' output. You just react, when the inputs are not processed properly. Awareness is about having a proper code running in your processor and improving upon the existing code.

//vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah//
Can you pls translate it?

HS said...

உங்களுடைய வலைப்பூக்களை இங்கே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள், http://kelvi.net/topblogs/ சிறந்த வலைப்பூக்களாக வர வாழ்த்துக்கள்

கேள்வி. நெட்

Kumar said...

அடடா சௌம்யா,

உங்க ஸ்டைலில் ஒரு போஸ்ட் போட்டு ஒரு ரவுண்டு கட்டி அடிக்க வாங்க. ரொம்ப நாளா வெயிட்டிங்.

Sowmya said...

Hey Kumar !

Ezhutha vekka ippadilam kooda oru thoonduthal thevai thano !

Seeikirame :)